सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका श्रीमान् सचिवज्यूबाट कार्यालय निरीक्षण आ. ब. २०८०।८१ पाँचौ जिल्ला सभा आ. ब. २०८०।८१ मा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री चिनबहादुर घलेज्यूबाट संबोधन जिल्ला समन्वय समित मनाङको तेस्रो जिल्ला सभा तथा आ‍ ब २०७७।७८ को बार्षिक समीक्षा कार्यक्रम मिति २०७८।०८।०६ मा चामे गा पा सभाहलमा सम्पन्न गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय अमिक शेरचनज्यूबाट जिल्ला समन्वय समिति मनाङको निरिक्षण कार्य सम्पन्न मिति २०७७।०८।१३ स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आ.ब. २०७७।०७८ को योजना छनौट कार्यक्रम सम्पन्न मिति २०७७।०८।०७ मनाङ जिल्लाकाे पहिलाे जिल्ला सभाकाे वैठक सम्पन्न मिति २०७४/०३/१८ मनाङ जिल्ला खुला दिशामुक्त क्षेत्र घाेषाणा मिति २०७४-३-१७ अा.व.०७३/७४ काे लागि अायाेजना प्राथमिकिकरण सूची र छनाैटका अाधार

कार्यविवरण


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
योजना शाखा मुखिया कार्यविवरण कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना शाखा मुखिया कार्यविवरण
प्राविधिक सब-ओवरसेर कार्यविवरण कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्राविधिक सब-ओवरसेर कार्यविवरण
लेखा शाखाका सह-लेखापाल कार्यविवरण कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लेखा शाखाका सह-लेखापाल कार्यविवरण
प्रशासन शाखाका खरिदार कार्यविवरण कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रशासन शाखाका खरिदार कार्यविवरण
पन्जिकरण शाखाका खरिदार कार्यविवरण कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
पन्जिकरण शाखाका खरिदार कार्यविवरण
प्राविधिक ओभारसेर कार्यविवरण कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्राविधिक ओभारसेर कार्यविवरण
योजना शाखाका नायब सुब्बा कार्यविवरण कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना शाखाका नायब सुब्बा कार्यविवरण
लेखा शाखाका लेखापाल कार्यविवरण कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लेखा शाखाका लेखापाल कार्यविवरण
लेखा शाखाका सह-लेखापाल कार्यविवरण कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लेखा शाखाका सह-लेखापाल कार्यविवरण
जिन्सी शाखाका खरिदार कार्यविवरण कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिन्सी शाखाका खरिदार कार्यविवरण
Skip to toolbar