ऐन कानुन निर्देशिका


ऐन

घटना दर्ता ऐन तथा नियमावली सार्वजानिक खरिद ऐन २०६३ सुशासन ऐन २०६४ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन,...
थप पढ्नुहोस ...नियमावली

घटना दर्ता ऐन तथा नियमावली सार्वजानिक खरिद नियनावली २०६४ सार्वजानिक खरिद नियनावली २०६८ सुशासन नियमावली २०६५ सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar