सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका श्रीमान् सचिवज्यूबाट कार्यालय निरीक्षण आ. ब. २०८०।८१ पाँचौ जिल्ला सभा आ. ब. २०८०।८१ मा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री चिनबहादुर घलेज्यूबाट संबोधन जिल्ला समन्वय समित मनाङको तेस्रो जिल्ला सभा तथा आ‍ ब २०७७।७८ को बार्षिक समीक्षा कार्यक्रम मिति २०७८।०८।०६ मा चामे गा पा सभाहलमा सम्पन्न गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय अमिक शेरचनज्यूबाट जिल्ला समन्वय समिति मनाङको निरिक्षण कार्य सम्पन्न मिति २०७७।०८।१३ स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आ.ब. २०७७।०७८ को योजना छनौट कार्यक्रम सम्पन्न मिति २०७७।०८।०७ मनाङ जिल्लाकाे पहिलाे जिल्ला सभाकाे वैठक सम्पन्न मिति २०७४/०३/१८ मनाङ जिल्ला खुला दिशामुक्त क्षेत्र घाेषाणा मिति २०७४-३-१७ अा.व.०७३/७४ काे लागि अायाेजना प्राथमिकिकरण सूची र छनाैटका अाधार

अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
मनाङ जिल्लाका संभावना एवं असल अभ्यासहरु प्रशासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, गोरखाले आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेसमा अन्तर जिल्ला समन्वय बैठक एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय मनाङबाट गरिएको प्रस्तुती
अा‍‍‍‍‍‍ व ०७२/७३ काे लेखापरीक्षाण प्रतिवेदन २०७३/०८/१५ लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा‍‍‍‍‍‍‍ व ०७२/७३ काे लेखापरीक्षाण प्रतिवेदन
जिल्ला यातायात गुरुयोजना नक्सा प्राविधिक विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला यातायात गुरुयोजना नक्सा
जिल्ला यातायात गुरुयोजना प्राविधिक विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला यातायात गुरुयोजना
योजना शाखा मुखिया कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना शाखा मुखिया कार्यविवरण
प्राविधिक सब-ओवरसेर कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्राविधिक सब-ओवरसेर कार्यविवरण
लेखा शाखाका सह-लेखापाल कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लेखा शाखाका सह-लेखापाल कार्यविवरण
प्रशासन शाखाका खरिदार कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रशासन शाखाका खरिदार कार्यविवरण
पन्जिकरण शाखाका खरिदार कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
पन्जिकरण शाखाका खरिदार कार्यविवरण
प्राविधिक ओभारसेर कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्राविधिक ओभारसेर कार्यविवरण
योजना शाखाका नायब सुब्बा कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना शाखाका नायब सुब्बा कार्यविवरण
लेखा शाखाका लेखापाल कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लेखा शाखाका लेखापाल कार्यविवरण
लेखा शाखाका सह-लेखापाल कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लेखा शाखाका सह-लेखापाल कार्यविवरण
जिन्सी शाखाका खरिदार कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिन्सी शाखाका खरिदार कार्यविवरण
कम्प्युटर अपरेटर कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कम्प्युटर अपरेटर कार्यविवरण
आन्तरिक लेखा परीक्षक (आ.ले.प.) कार्यविवरण सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आन्तरिक लेखा परीक्षक (आ.ले.प.) कार्यविवरण
सूचना तथा सामाजिक विकास शाखाका कार्यक्रम अधिकृत सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचना तथा सामाजिक विकास शाखाका कार्यक्रम अधिकृत कार्य विवरण
आ.व. २०७२/०७३ मा संचालित रु. ५,००,०००/-(पाँच लाख) भन्दा माथिका योजनाहरुको विवरण २०७२-०३-१२ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/०७३ मा संचालित रु. ५,००,०००/-(पाँच लाख) भन्दा माथिका योजनाहरुको विवरण
स्थानीय स्वायत्त शासन एेन २०५५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ाा
घटना दर्ता ऐन तथा नियमावली सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
घटना दर्ता ऐन तथा नियमावली

Skip to toolbar