सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

मनाङ जि.वि.स.

सुचना अधिकारी

गोविन्द बहादुर रानाभाट

९८५६०३२८६५

ठेगाना: चामे, मनाङ

फोन: 066-440244

ईमेल: ddcmanang@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar